Έτος
Κατηγορία
We are hiring! Θέση: Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης
Πιστοποίηση εταιρείας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 και ISO 50001
Δημοσιεύθηκε ο N. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α’/2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.»
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο απλοποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 2022
Συμμετοχή της εταιρείας μας στο έργο "The Ellinikon Commercial Hub"
EnAct-SDGs 2nd Pilot School, 21-23 Σεπτεμβρίου 2021
RawMat2021 | International Conference on Raw Materials and Circular Economy, Αθήνα, Ελλάδα, 05-09 Σεπτεμβρίου, 2021
Online Workshop του Project REVIRIS: "Revitalization of post-mining areas. Examination of success factors and reasons for failure", 22/06/2021, 10:00πμ. -15:00μμ.
Aνακατασκευή των πρώην εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτου στον Πειραιά

Προς ολοκλήρωση βρίσκεται η ανακατασκευή των πρώην εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτου στον Δήμο Πειραιά, ένα εμβληματικό έργο για την περιοχή στο οποίο συμμετείχε η εταιρεία μας. Συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί τα κτίρια PPP1 (PIRAEUS PORT PLAZA 1) και PPP2 (PIRAEUS PORT PLAZA 1), ενώ αναμένεται και η ολοκλήρωση της αναδιαμόρφωσης του PPP3 (PIRAEUS PORT PLAZA 3).