Έτος
Κατηγορία
news-image
Τροποποίηση της ΚΥΑ 107017/2006 για την Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σχεδίων και Προγραμμάτων
news-image
Εκδόθηκε το ΦΕΚ για το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
news-image
Εκδόθηκε το ΦΕΚ του ΥΠΕΝ που αφορά στον “Καθορισμό στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000″.
news-image
Πιστοποίηση εταιρείας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 και ISO 50001
news-image
Δημοσιεύθηκε ο N. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α’/2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.»
news-image
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο απλοποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
news-image
Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 2022
news-image
Συμμετοχή της εταιρείας μας στο έργο "The Ellinikon Commercial Hub"
news-image
EnAct-SDGs 2nd Pilot School, 21-23 Σεπτεμβρίου 2021
news-image
RawMat2021 | International Conference on Raw Materials and Circular Economy, Αθήνα, Ελλάδα, 05-09 Σεπτεμβρίου, 2021

To Διεθνές Συνέδριο Πρώτων Υλών και Κυκλικής Οικονομίας πραγματοποιείται στην Αθήνα. Το RawMat2021 διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και από το  Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας (GRawMat) υπό την αιγίδα του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών). Ακολουθώντας τις απαιτήσεις και τις τάσεις της σύγχρονης κοινωνίας, στο RawMat2021 θα εξεταστεί ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών εξελίξεων και μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τις Πρώτες ύλες με έμφαση στην Κυκλική Οικονομία.

 Η εταιρεία μας είναι υπερήφανος χορηγός της εκδήλωσης.