ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Εξειδίκευση, Τεχνογνωσία και προσοχή στην λεπτομέρεια για το έργο σας

Tα στελέχη μας είναι το καλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Σε κάθε επιχειρηματικό επίπεδο, απο τους εταίρους έως τα διοικητικά στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες, κάθε εργαζόμενος διαθέτει υψηλή ικανότητα εξειδίκευσης. Όπως θα περίμενε κανείς, οι συνεργάτες μας διαθέτουν σημαντική επιστημονική κατάρτιση και μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό, αδειοδότηση και διαχείριση σημαντικών Ελληνικών και Διεθνών επενδύσεων σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιώσιμη αξιοποίηση φυσικών πόρων, τον τουρισμό, την εμπορική και τη βιομηχανική ανάπτυξη. Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων αποτελούν κύριο μέλημα για όλο το προσωπικό μας.

Διαθέτουμε μια ευρεία γκάμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε την κατάλληλη ομάδα εργασίας που θα κατανοήσει σε βάθος τις ανάγκες σας και θα συνεργαστεί απρόσκοπτα για να ανταποκριθεί με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ευθυγραμμισμένες με το όραμα και τις αξίες της εταιρείας μας.

Οι συνεργάτες μας είναι πιστοποιημένοι και επισήμως εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τις ακόλουθες Κατηγορίες Μελετών:

• Κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες» Τάξεως Γ’, Β’ και Α’
• Κατηγορία 15 «Μελέτες Βιομηχανιών» Τάξεως Α’
• Κατηγορία 19 «Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες» Τάξεως Β’ και Α’
• Κατηγορία 02 «Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες» Τάξεως Α’
• Κατηγορία 06 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων» Τάξεως Β’
• Κατηγορία 07 «Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες» Τάξεως Β’
• Κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες» Τάξεως Β’
• Κατηγορία 16 «Τοπογραφικές Μελέτες» Τάξεως Α’
• Κατηγορία 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων» Τάξεως Α’