ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Εξειδίκευση, Τεχνογνωσία και προσοχή στην λεπτομέρεια για το έργο σας

Tα στελέχη μας είναι το καλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Σε κάθε επιχειρηματικό επίπεδο, απο τους εταίρους έως τα διοικητικά στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες, κάθε εργαζόμενος διαθέτει υψηλή ικανότητα εξειδίκευσης. Όπως θα περίμενε κανείς, οι συνεργάτες μας διαθέτουν σημαντική επιστημονική κατάρτιση και μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό, αδειοδότηση και διαχείριση σημαντικών Ελληνικών και Διεθνών επενδύσεων σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιώσιμη αξιοποίηση φυσικών πόρων, τον τουρισμό, την εμπορική και τη βιομηχανική ανάπτυξη. Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων αποτελούν κύριο μέλημα για όλο το προσωπικό μας.

Διαθέτουμε μια ευρεία γκάμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε την κατάλληλη ομάδα εργασίας που θα κατανοήσει σε βάθος τις ανάγκες σας και θα συνεργαστεί απρόσκοπτα για να ανταποκριθεί με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ευθυγραμμισμένες με το όραμα και τις αξίες της εταιρείας μας.

Οι συνεργάτες μας είναι πιστοποιημένοι και επισήμως εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τις ακόλουθες Κατηγορίες Μελετών:

• Κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες» Τάξεως Γ’, Β’ και Α’
• Κατηγορία 15 «Μελέτες Βιομηχανιών» Τάξεως Α’
• Κατηγορία 19 «Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες» Τάξεως Β’ και Α’
• Κατηγορία 02 «Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες» Τάξεως Α’
• Κατηγορία 06 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων» Τάξεως Β’
• Κατηγορία 07 «Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες» Τάξεως Β’
• Κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες» Τάξεως Β’
• Κατηγορία 16 «Τοπογραφικές Μελέτες» Τάξεως Α’
• Κατηγορία 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων» Τάξεως Α’

Ελενα Πριμικήρη

Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας, Αρχιτέκτων Μηχανικός Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, MDesS, GSD Harvard University, M.Sc. PhD, TCAUP, University of Michigan, USA.

Η Έλενα Πριμικήρη διετέλεσε Διευθύντρια στο Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς, όπου εργάστηκε από το 2006 έως το 2016. Κύριο αντικείμενο της διεύθυνσης ήταν ο σχεδιασμός και η προώθηση καινοτόμων πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της στήριξης της Πράσινης Επιχειρηματικότητας. Κατά τη 10ετή εμπειρία της στη διεύθυνση αυτή και υπό την εποπτεία της, η διεύθυνση απέσπασε αρκετές διακρίσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε πολλά ευρωπαϊκά Έργα. Συνέθεσε και οργάνωσε ομάδα οικονομοτεχνικής αξιολόγησης, προσφέροντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε θέματα πράσινης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης σε περισσότερο από 2.000 επενδυτικά σχέδια. Ακαδημαϊκά, διαθέτει πλούσια διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας όπου κατείχε και θέση λέκτορα, ενώ συνεχίζει να είναι εισηγήτρια σε πλήθος διαλέξεων και ημερίδων με αντικείμενο τα περιβαλλοντικά θέματα.

Σήμερα είναι στέλεχος της Εταιρίας ECHMES ΕΠΕ , Υπεύθυνη σε θέματα βιωσιμότητας, ενώ παράλληλα εκτελεί χρέη προέδρου της Επενδυτικής Επιτροπής στο Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης από το 2015. Λειτουργεί ως εξωτερικός συνεργάτης σε πλήθος έργων σε συνεργασία με εξειδικευμένα προγράμματα και υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών (π.χ. UNEP-FI, ILO, etc.).

Ιωάννης Ορφανουδάκης

Ο Ιωάννης Ορφανουδάκης, είναι Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός Ε.Μ.Π, M.Sc. Γεωπληροφορική. Είναι συνεργάτης της ECHMES Ltd. και διαθέτει σημαντική, 15 ετή εμπειρία στην εκπόνηση και Συντονισμό Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Τεχνικών Μελετών, στην εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αδειοδότηση, καθώς και στο συντονισμό διεπιστημονικών ομάδων. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων όπως AutoCAD, ArcGIS, Arc View, Map Info κ.ά. Είναι Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ).

Παναγιώτης Ξανθόπουλος

Ο Παναγιώτης Ξανθόπουλος, συνεργάτης της ECHMES Ltd., είναι Μηχανικός Μεταλλείων -Μεταλλουργός Ε.Μ.Π με εξειδίκευση στις Μεταλλουργικές Διεργασίες, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, με σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Μελετών-Υπομνημάτων. Διαθέτει σημαντική εμπειρία  σε θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας, διαχείρισης αποβλήτων καθώς επίσης και στους Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης (GRI-Standards). Επίσης διαθέτει σημαντική εμπειρία στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων MS Project Manager, Berkley Madonna, HSC κ.ά.

Θεόδωρος Αγαπητός

Είναι Διπλωματούχος της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και είναι κάτοχος Μ.Δ.Ε. (M.Sc.) στο «Περιβάλλον & Ανάπτυξη» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διαθέτει πέντε έτη επαγγελματικής εμπειρίας. Έχει συνεργαστεί μέχρι σήμερα με εταιρείες του ιδιωτικού & ευρύτερου δημοσίου τομέα με εξειδίκευση στις τοπογραφικές μελέτες, στα G.I.S. και σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Κατέχει μελετητικό πτυχίο Α Τάξης στις κατηγορίες των Υδραυλικών Έργων & Μελετών Τοπογραφίας. Διαθέτει διοικητική εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας Αττικής αλλά και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ομώνυμου Δήμου. Επιπλέον διατελεί μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Είναι άριστος γνώστης λογισμικών G.I.S. και C.A.D. Έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων σχετικά με τα G.I.S., την ηλεκτρονική σχεδίαση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ομιλεί άριστα την Αγγλική γλώσσα.

 

Ιωάννης Χαλκίδης

Ο Ιωάννης Χαλκίδης είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πανεπιστημίου Φλωρεντίας, Ιταλίας, Εταίρος και Διαχειριστής στην Εταιρεία Συμβούλων ECHMES Ltd. Είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Τάξης Β΄ Κατηγόριας 6 για Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Μελετητικού Πτυχίου Τάξης Β΄ Κατηγόριας 7 για Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες. Διαθέτει εμπειρία μεγαλύτερη από 35 χρόνια σε θέματα Αρχιτεκτονικών μελετών : α) μελέτες  ανάπλασης  χωρών, β) ειδικές  κατασκευές, γ) μελέτες  αναπαλαιώσεων και δ) κατοικίες, καθώς και μελετών αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), του ΕΠΑΕ  ΠΕΙΡΑΙΑ (1988-2004), του ΣΧΟΠ ΠΕΙΡΑΙΑ (1990 – 1996) και του Τεχνικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Μίνα Κάραλη

Η Μίνα Κάραλη είναι Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Ε.Μ.Π., M.Sc. «Περιβάλλον & Ανάπτυξη», Υποψήφια Διδάκτωρ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. με σημαντική εμπειρία σε εργαστηριακές αναλύσεις. Είναι σήμερα συνεργάτης της εταιρίας ECHMES, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, Περιβαλλοντικής διαχείρισης και αδειοδότησης, εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ, ΠΠΕ), Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Τεχνικών Μελετών, σχεδιασμού Συστημάτων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (monitoring). Έχει σημαντική εμπειρία στη χρήση των λογισμικών προγραμμάτων MS Windows 98/200/XP, MS Office 97/2000 (Word, Excel, Power Point and Access), κλπ. Έχει βραβευθεί με πολλές υποτροφίες και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ).