Έτος
Κατηγορία
news-image
Τροποποίηση της ΚΥΑ 107017/2006 για την Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σχεδίων και Προγραμμάτων
news-image
Εκδόθηκε το ΦΕΚ για το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
news-image
Εκδόθηκε το ΦΕΚ του ΥΠΕΝ που αφορά στον “Καθορισμό στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι και ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000″.
news-image
Πιστοποίηση εταιρείας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 και ISO 50001
news-image
Δημοσιεύθηκε ο N. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α’/2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.»
news-image
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο απλοποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
news-image
Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 2022
news-image
Συμμετοχή της εταιρείας μας στο έργο "The Ellinikon Commercial Hub"
news-image
EnAct-SDGs 2nd Pilot School, 21-23 Σεπτεμβρίου 2021
news-image
RawMat2021 | International Conference on Raw Materials and Circular Economy, Αθήνα, Ελλάδα, 05-09 Σεπτεμβρίου, 2021