Έτος
Κατηγορία
news-image
Πιστοποίηση εταιρείας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 και ISO 50001
news-image
Δημοσιεύθηκε ο N. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α’/2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.»
news-image
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο απλοποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
news-image
Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 2022
news-image
Συμμετοχή της εταιρείας μας στο έργο "The Ellinikon Commercial Hub"