Έτος
Κατηγορία

Λατομικός Νόμος

Εκδόθηκε νέος Λατομικός Νόμος 4512/2018  (Α´ 5/17.01.2018) σύμφωνα με τον οποίο ορίζονται τα αρθρα για την έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις.

Δείτε εδώ το έντυπο