ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Λεπτομέρειες

Διεθέτουμε ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις για περιβαλλοντικές μελέτες και την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων όλων των κλάδων δραστηριοτήτων, σε πελάτες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, διεθνώς.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

Λεπτομέρειες

Διεθέτουμε μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων αποκατάστασης λατομικών, μεταλλευτικών και βιομηχανικών έργων, καθώς και στις Μελέτες Διαχείρισης Κινδύνου και Εκτίμησης Επικινδυνότητας Έργων (Μελέτες SEVESO).

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λεπτομέρειες

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, καθώς και την προετοιμασία αιτήσεων για ερευνητικά και επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S)

Λεπτομέρειες

Παρέχουμε μια μεγάλη γκάμα σύγχρονων υπηρεσιών για τις Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) εφαρμόζοντας νέες μεθόδους συλλογής δεδομένων όπως η χρήση UAS (drone).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λεπτομέρειες

Προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη σε περιβαλλοντικά θέματα

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SMART BUILDINGS
ReviRIS. Revitalising Post-Mining Regions: Problems and Potential in RIS Europe
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες