ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Λεπτομέρειες

Διεθέτουμε ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις για περιβαλλοντικές μελέτες και την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων όλων των κλάδων δραστηριοτήτων, σε πελάτες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, διεθνώς.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

Λεπτομέρειες

Διεθέτουμε μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων αποκατάστασης λατομικών, μεταλλευτικών και βιομηχανικών έργων, καθώς και στις Μελέτες Διαχείρισης Κινδύνου και Εκτίμησης Επικινδυνότητας Έργων (Μελέτες SEVESO).

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λεπτομέρειες

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, καθώς και την προετοιμασία αιτήσεων για ερευνητικά και επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S)

Λεπτομέρειες

Παρέχουμε μια μεγάλη γκάμα σύγχρονων υπηρεσιών για τις Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) εφαρμόζοντας νέες μεθόδους συλλογής δεδομένων όπως η χρήση UAS (drone).

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Δημοσιεύθηκε ο N. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α’/2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.»
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο απλοποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 2022