ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Λεπτομέρειες

Διεθέτουμε ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις για περιβαλλοντικές μελέτες και την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων όλων των κλάδων δραστηριοτήτων, σε πελάτες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, διεθνώς.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

Λεπτομέρειες

Διεθέτουμε μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων αποκατάστασης λατομικών, μεταλλευτικών και βιομηχανικών έργων, καθώς και στις Μελέτες Διαχείρισης Κινδύνου και Εκτίμησης Επικινδυνότητας Έργων (Μελέτες SEVESO).

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λεπτομέρειες

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, καθώς και την προετοιμασία αιτήσεων για ερευνητικά και επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S)

Λεπτομέρειες

Παρέχουμε μια μεγάλη γκάμα σύγχρονων υπηρεσιών για τις Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) εφαρμόζοντας νέες μεθόδους συλλογής δεδομένων όπως η χρήση UAS (drone).

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Αξιοποίηση διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά
Παρουσίαση ECHMES στο 5th Greek Raw Materials Community Dialogue, 8 & 9 Δεκεμβρίου 2020
Νέα ΚΥΑ για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων