ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  Εκπόνηση Μελέτης Κόστους Αποκατάστασης Λατομείου στο Δ.Μάνδρας Ειδυλλίας, Π.Ε. Αττικής,2019

  Σχεδιασμός Εργασιών Αποκατάστασης Ρυπασμένων Εδαφών στη θέση Δάρδιζα, Δ.Δ. Ερμιόνης, Π.Ε. Αργολίδας, 2011

  Τεχνοοικονομική Μελέτη για Εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος Αποκατάστασης του Εγκαταλελειμμένου Μεταλλείου Κοκκινοπεζούλας Μιτσερό, Κύπρος, 2010


  Μελέτης Αποκατάστασης των εγκαταστάσεων Σταθμού Ηλεκτρισμού-Θερμότητας στο Κερατσίνι, 2018-2019


  Μελέτη  αποκατάστασης & αξιοποίησης  λατομικών περιοχών στην Περιφέρεια Ηπείρου, 2010-2011


  Μελέτη αποκατάστασης – ανάπλασης ανενεργού λατομείου Ν. Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκης, 2014-2017


  Μελέτη αποκατάστασης Παράλιας Θορικού, Αττική, 2005-2006