ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  Τεχνική Έκθεση για τις εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν κατά την κατασκευή του Εργοστασίου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας,2019

  Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών αποβλήτων για τις Λακκες Λυρίτσα, Δελφοί, Φωκίδα, 2018-2019


  Τροποποίηση Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Λατομείου Αδρανών Υλικών στη Θέση Ξηρόρεμα Δ. Ασπροπύργου Αττικής, 2013

  Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Έργου Σαπών, Ροδόπη, 2011-2012

  Οργάνωση και Εκτέλεση Αρχικής Γεωλογικής Αναγνώρισης στη θέση Σάρρες του όρους Κολοκοτρώνης της Δ.Ε Πτέρης Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε Αχαΐας, 2019

  Γεωτεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρων στη Θέση «Διονυσοβούνι» στο Διόνυσο Αττικής, 2018-2019

  Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης Λατομείου Σχιστολιθικών Πλακών στη Δ.Κ. Κυριακίου, Δ. Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας,2012

  Οικονομοτεχνική Μελέτη Μεταλλευτικής Έρευνας, Άρθρου 4 Μεταλλευτικού Κώδικα του Ν. Γρεβενών,2009-2012

  ΤΜΕ Λατομείου Μαρμάρων στη Θέση «Διονυσοβούνι» στο Διόνυσο Αττικής, 2018-2019


  Τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης Μεταλλείο Δομοκού, Στερεά Ελλάδα, 2014, 2018

  Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων για το Ορυχείο Κλειδιού στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 2011

  ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

   Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΕΧΠ ΟΠΥ),2019-2020