ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  Μελέτη Οριοθέτησης του Υδατορέματος στην περιοχή των Ακρών του Π.Ε. Ευβοίας, 2013

  Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για τον Σχεδιασμό του Έργου Χρυσού Περάματος, Π.Ε. Έβρου, 2011-2012

  Τεχνική Έκθεση για τη Μεταφορά Μονάδας Ενέργειας στους Αγ. Θεοδώρους, Κορινθίας, 2013

  Φάκελος καταχώρησης στο REACH των σκωριών Σιδηρονικελίου από ηλεκτροκάμινα και μεταλλάκτες, 2010-2012

  Προσδιορισμός συγκέντρωσης PM10 και βαρέων μετάλλων στην ατμόσφαιρα στην περιοχή Σαπών, Π.Ε. Ροδόπης, 2012

  Τεχνική Υποστήριξη για Εκμετάλλευση και επεξεργασία Χρυσού στα Χρυσωρυχεία του Krumovgrad, Βουλγαρία, 2010-2011