ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  Μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, 2015-2020

  Επικαιροποίηση της Μελέτης Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Έργου Δ. Σαπών, Π.Ε. Ροδόπης,2011

  Μελέτη Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων Έργου Χρυσού Περάματος, 2010

  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης αποβλήτων και εξαφρισμάτων αλουμινίου,2019

  Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο ανασύνταξης της Υδρολογικής & Περιβαλλοντικής Μελέτης ΕΕΛ Δ.Ε Πελεκάνου Δ.Κ Παλαιοχώρας Δήμου Καντάνου – Σελίνου, 2011


  Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συγκροτήματος, Αμαρούσιον, Αττική, 2009-2010

  Παροχή Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Παλαιόχωρας στις ενέργειες ένταξης των έργων Διαχείρισης και Κατεργασίας Αστικών Λυμάτων στο ΠΕΠ Κρήτης, 2012

  Μελέτη διαχείρισης υγρών αποβλήτων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Νότιο Τμήμα), Κοροπί, Αττική, 2010-2011

  Εκπόνηση Μελέτης για τη Μεταφορά της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη Διαχείριση των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας στο Εθνικό Δίκαιο και Εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών Διαχείρισής τους, 2009

  ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

   Αδειοδότηση Έργων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για τα Ξενοδοχειακά Συγκροτήματα στην περιοχή Καρδάμαινα στη Ν. Κω,2020