ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ    Μελέτη Σκοπιμότητας Εκμετάλλευσης Σμύριδας Νάξου, 2017-2018

    Προμελέτη Σκοπιμότητας Επιχειρηματικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη & Εκμετάλλευση Κοιτασμάτων Χρωμίτη περιοχής Γρεβενων-Κοζάνης, 2016

    Έκθεση & Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης για τις Μεταλλευτικές Παραχωρήσεις εντός των μεταλλευτικών χώρων Φθιώτιδα, Αττική και Αιτολοακαρνανία, 2011

    Μελέτη Ανάλυσης Κοινωνικού Κόστους Οφέλους Έργου Σαπών, Ροδόπη, 2011-2012