ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ    Δέουσα Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση για την ανάπτυξη Τουριστικού  Συγκροτήματος, Μύκονος, Νότιο Αιγαίο, 2018


    Δέουσα Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Τουριστικών Συγκροτημάτων στη Ρόδο και την Κρήτη, 2017

    Περιβαλλοντική Αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων, Δ. Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής,2016


    Δέουσα Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση για βιομηχανία παραγωγής στρωμάτων, Ξάνθη, Θράκη, 2013