Έτος
Κατηγορία

Ιωάννης Ορφανουδάκης

Ο Ιωάννης Ορφανουδάκης, είναι Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Ε.Μ.Π, M.Sc. Γεωπληροφορική. Είναι συνεργάτης της ECHMES Ltd. και διαθέτει σημαντική, 15 ετή εμπειρία στην εκπόνηση και Συντονισμό Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Τεχνικών Μελετών, στην εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αδειοδότηση, καθώς και στο συντονισμό διεπιστημονικών ομάδων. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων όπως AutoCAD, ArcGIS, Arc View, Map Info κ.ά. Είναι Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ).