Έτος
Κατηγορία
Online Workshop του Project REVIRIS: "Revitalization of post-mining areas. Examination of success factors and reasons for failure", 22/06/2021, 10:00πμ. -15:00μμ.
Aνακατασκευή των πρώην εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτου στον Πειραιά
Αξιοποίηση διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά
Παρουσίαση ECHMES στο 5th Greek Raw Materials Community Dialogue, 8 & 9 Δεκεμβρίου 2020
Νέα ΚΥΑ για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες
Η ECHMES ως Project Partner στο EIT Raw Materials
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
Λατομικός Νόμος