INDICATIVE PROJECTS


  • Mall @Athens, Amarousion, Attiki, (SEIA) 2015-2017

 


  • Hotel at Kavo Sidero, Crete,(SEIA), 2013-2014

   


  • Grand Resort, Koukounaries, Skiathos Island, Sporades (SEIA), 2012-2013

    


  • Mall, Amarousion, Attica, (SEIA), 2009-2018

    


  • The Cyprus Science and Technology Park (SEIA), 2007 – 2008