ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  • Μελέτης Αποκατάστασης των εγκαταστάσεων Σταθμού Ηλεκτρισμού-Θερμότητας στο Κερατσίνι, 2018-2019


  • Μελέτη αποκατάστασης – ανάπλασης ανενεργού λατομείου Ν. Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκης, 2014-2017

    


  • Μελέτη  αποκατάστασης & αξιοποίησης  λατομικών περιοχών στην Περιφέρεια Ηπείρου, 2010-2011

   


  • Μελέτη αποκατάστασης Παράλιας Θορικού, Αττική, 2005-2006