Έτος
Κατηγορία

We are hiring – Business Assistant

Στην ECHMES Ltd. αποστολή μας είναι να παρέχουμεολοκληρωμένες υπηρεσίες στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και την Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού & Κοινωνικού Κινδύνου,

Στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας, βρίσκονται τα στελέχη μας, εξειδικευμένοι επαγγελματίες με πάθος και όρεξη να κάνουν με την εργασία τους τη διαφορά.

Αν θέλεις να είσαι μέλος μια δυναμικής ομάδας που συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των μεγαλύτερων έργων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα της χώρας, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ECHMES Ltd. είναι το κατάλληλο μέρος για σένα.

Αν είσαι οργανωτικός και μεθοδικός επαγγελματίας που μπορεί να παρέχει διοικητική υποστήριξη και θέλει να είναι μέλος μια δυναμικής ομάδας, η ECHMES Ltd. είναι το κατάλληλο μέρος για σένα.

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε ελληνικά και αγγλικά
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Σύνταξη επιστολών, προσφορών, συμβάσεων και μορφοποίηση κειμένου
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Συντονισμός και οργάνωση συναντήσεων & προγραμματισμός ταξιδίων
 • Διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών

Απαραίτητα προσόντα

 • Τουλάχιστον τριετής σχετική εμπειρία
 • Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Άριστη γνώση: Word, Excel, Power Point, Outlook
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Οργανωτικός, μεθοδικός, με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Στείλε το βιογραφικό σου στη διεύθυνση echmes@echmes.gr.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.