Έτος
Κατηγορία

We are hiring! Σύμβουλος Περιβάλλοντος – Μελετητής Περιβαλλοντικών Έργων

Στην ECHMES Ltd. αποστολή μας είναι να παρέχουμεολοκληρωμένες υπηρεσίες στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και την Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού & Κοινωνικού Κινδύνου.

Στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας, βρίσκονται τα στελέχη μας, εξειδικευμένοι επαγγελματίες με πάθος και όρεξη να κάνουν με την εργασία τους τη διαφορά.

Αν θέλεις να είσαι μέλος μια δυναμικής ομάδας που συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των μεγαλύτερων έργων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα της χώρας, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ECHMES Ltd. είναι το κατάλληλο μέρος για σένα.

Ξεκίνα σήμερα σαν Σύμβουλος Περιβάλλοντος – Μελετητής Περιβαλλοντικών Έργων στην ανάπτυξη έργων που αλλάζουν το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας.

Αρμοδιότητες

  • Σύνταξη και παρακολούθηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων/Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Σύνταξη Εκθέσεων Δέουσας Επιμέλειας/ Αξιολόγησης Περιβαλλοντικού & Κοινωνικού Κινδύνου

Απαραίτητα προσόντα

  • Δίπλωμα ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού/Πολιτικού Μηχανικού/Μηχανικού Περιβάλλοντος ή άλλου διπλώματος ΑΕΙ συναφούς αντικειμένου
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς αντικειμένου θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Άριστη γνώση Αγγλικών, σε προφορικό και γραπτό λόγο
  • Κάτοχος Μελετητικού πτυχίου Κατηγορίας 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες» θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Στείλε το βιογραφικό σου στη διεύθυνση echmes@otenet.gr έως τις 05.08.2022.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές