3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Τεχνική Μελέτη για την Αξιολόγηση κινδύνων από Ατυχήματα/ Καταστροφές,2019 Παροχή Υπηρεσιών για τον καταρτισμό εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης, εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων Κατηγορίας Α’, προς εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 21/2006/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας και της κείμενης Νομοθεσίας, 2013 Συμπληρωματικά στοιχεία για την αναθεώρηση μελέτης ασφαλείας, SEVESO II ΚΥΑ […]

4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Εκπόνηση Μελέτης Κόστους Αποκατάστασης Λατομείου στο Δ.Μάνδρας Ειδυλλίας, Π.Ε. Αττικής,2019 Σχεδιασμός Εργασιών Αποκατάστασης Ρυπασμένων Εδαφών στη θέση Δάρδιζα, Δ.Δ. Ερμιόνης, Π.Ε. Αργολίδας, 2011 Τεχνοοικονομική Μελέτη για Εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος Αποκατάστασης του Εγκαταλελειμμένου Μεταλλείου Κοκκινοπεζούλας Μιτσερό, Κύπρος, 2010 Μελέτης Αποκατάστασης των εγκαταστάσεων Σταθμού Ηλεκτρισμού-Θερμότητας στο Κερατσίνι, 2018-2019 Μελέτη  αποκατάστασης & αξιοποίησης  λατομικών περιοχών στην […]

2. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη Οριοθέτησης του Υδατορέματος στην περιοχή των Ακρών του Π.Ε. Ευβοίας, 2013 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για τον Σχεδιασμό του Έργου Χρυσού Περάματος, Π.Ε. Έβρου, 2011-2012 Τεχνική Έκθεση για τη Μεταφορά Μονάδας Ενέργειας στους Αγ. Θεοδώρους, Κορινθίας, 2013 Φάκελος καταχώρησης στο REACH των σκωριών Σιδηρονικελίου από ηλεκτροκάμινα και μεταλλάκτες, 2010-2012 Προσδιορισμός συγκέντρωσης PM10 και […]

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Τεχνική Έκθεση για τις εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν κατά την κατασκευή του Εργοστασίου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας,2019 Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών αποβλήτων για τις Λακκες Λυρίτσα, Δελφοί, Φωκίδα, 2018-2019 Τροποποίηση Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Λατομείου Αδρανών Υλικών στη Θέση Ξηρόρεμα Δ. Ασπροπύργου Αττικής, 2013 Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Έργου Σαπών, Ροδόπη, 2011-2012 Οργάνωση […]