3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Τεχνική Μελέτη για την Αξιολόγηση κινδύνων από Ατυχήματα/ Καταστροφές,2019 Μελέτη Ασφαλείας σύμφωνα με την ΚΥΑ Seveso, για Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις στο Πέραμα Π.Ε. Έβρου, 2012 Συμπληρωματικά στοιχεία για την αναθεώρηση μελέτης ασφαλείας, SEVESO II ΚΥΑ 12044/613/2007 σε εταιρία Αλουμινίου, Αγ.Νικόλαος, Βοιωτία, 2016-2018 Επικαιροποίηση Μελέτης Αποτίμησης Δυνητικών Κίνδυνων και Προβλεπόμενων Μέτρων Πρόληψης και Αντιμετώπισής τους […]

4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Εκπόνηση Μελέτης Κόστους Αποκατάστασης Λατομείου στο Δ.Μάνδρας Ειδυλλίας, Π.Ε. Αττικής,2019 Σχεδιασμός Εργασιών Αποκατάστασης Ρυπασμένων Εδαφών στη θέση Δάρδιζα, Δ.Δ. Ερμιόνης, Π.Ε. Αργολίδας, 2011 Μελέτη αποκατάστασης Παράλιας Θορικού, Αττική, 2005-2006 Μελέτης Αποκατάστασης των εγκαταστάσεων Σταθμού Ηλεκτρισμού-Θερμότητας στο Κερατσίνι, 2018-2019 Μελέτη  αποκατάστασης & αξιοποίησης  λατομικών περιοχών στην Περιφέρεια Ηπείρου, 2010-2011 Μελέτη αποκατάστασης – ανάπλασης ανενεργού λατομείου […]

2. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη Οριοθέτησης του Υδατορέματος στην περιοχή των Ακρών του Π.Ε. Ευβοίας,2013 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για τον Σχεδιασμό του Έργου Χρυσού Περάματος, Π.Ε. Έβρου, 2011-2012 Τεχνική Έκθεση για τη Μεταφορά Μονάδας Ενέργειας στους Αγ. Θεοδώρους, Κορινθίας, 2013 Φάκελος καταχώρησης στο REACH των σκωριών Σιδηρονικελίου από ηλεκτροκάμινα και μεταλλάκτες, 2010-2012 Προσδιορισμός συγκέντρωσης PM10 και βαρέων […]

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Τεχνική Έκθεση για τις εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν κατά την κατασκευή του Εργοστασίου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας,2019 Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών αποβλήτων για τις Λακκες Λυρίτσα, Δελφοί, Φωκίδα, 2018-2019 Τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης Μεταλλείο Δομοκού, Στερεά Ελλάδα, 2014, 2018 Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων για το Ορυχείο Κλειδιού στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 2011 […]