3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Αναφορά εταιρικής υπευθυνότητας σύμφωνα με το GRI-G4 για χρηματοπιστωτικό οργανισμό, 2017

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Επικαιροποίηση και περιοδική Επιθεώρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας 9001: 2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 14001: 2015,2019-2020 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για ζωολογικό πάρκο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO14001:2004 και μετάβασή του στο καινούριο πρότυπο ISO 14001:2015, στα Σπάτα Αττικής, 2016 και 2018 Επικαιροποίηση και υποστήριξη εφαρμογής του ΣΠΔ για την λειτουργία του τουριστικού […]

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δέουσα Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση για την ανάπτυξη Τουριστικού  Συγκροτήματος, Μύκονος, Νότιο Αιγαίο, 2018 Δέουσα Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Τουριστικών Συγκροτημάτων στη Ρόδο και την Κρήτη, 2017 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων, Δ. Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής,2016 Δέουσα Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση για βιομηχανία παραγωγής στρωμάτων, Ξάνθη, Θράκη, 2013