ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  • Έλεγχος σταδίου αποκατάστασης σε μια σειρά επιφανειακών / υπόγειων εκμεταλλεύσεων, έλεγχος συμβατότητας με τις εγκεκριμένες ΑΕΠΟ και υπολογισμός της δαπάνης για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης σύμφωνα με τους όρους των ΑΕΠΟ και εγκεκριμένων ΜΠΕ, 2018


  • Παροχή Υπηρεσιών για την ανεύρεση διαθέσιμων μη δεσμευμένων περιοχών προς εκμετάλλευση μαρμάρων στην περιοχή Διδύμων του Νομού Αργολίδας, 2018