ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  • Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών αποβλήτων για τις Λακκες Λυρίτσα, Δελφοί, Φωκίδα, 2018-2019

 


  • Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων Έργου Σαπών, Ροδόπη, 2011-2012

   


  • Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων για το Ορυχείο Κλειδιού στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 2011

   


  • Εκπόνηση Μελέτης για τη Μεταφορά της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη Διαχείριση των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας στο Εθνικό Δίκαιο και Εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών Διαχείρισής τους, 2009