ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  • Εσωτερικές επιθεωρήσεις σε πάνω απο 230 καταστήματα και κτήρια Τραπεζών σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO14001, ISO50001 και ISO18001, 2016-2019.

     


  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εκθεσιακού χώρου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO14001:2004 και μετάβασή του στο ISO14001:2015, Σπάτα, Αττικής, 2018


  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για κτήριο γραφείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO14001:2015, 2018, Αμαρούσιον, Αττική, 2018


  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για ζωολογικό πάρκο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO14001:2004 και μετάβασή του στο καινούριο πρότυπο ISO 14001:2015, στα Σπάτα Αττικής, 2016 και 2018

     


  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τη Λειτουργιά του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συγκροτήματος, 2009