ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  • Εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, Αττική, (ΣΜΠΕ) 2015-2017

 


  • Ξενοδοχειακή Μονάδα στο Κάβο Σίδερο Κρήτη, (ΣΜΠΕ), 2013-2014

   


  • Αξιοποίηση του Δημόσιου Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος, Νήσος Σκιάθος, Π.Ε. Σποράδων (ΣΜΠΕ), 2012-2013

    


  • Εμπορικό Κέντρο στην Αθήνα, (ΣΜΠΕ), Αθήνα, Αττική, 2012

    


  • Επιστημονικό – Τεχνολογικό Πάρκο στην Κύπρο (ΣΜΠΕ), 2007 – 2008