ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  • Σύστημα Παρακολούθησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων για τέσσερα Μεταλλευτικά Κέντρα: Μεταλλεία Αγ. Ιωάννη, Εύβοιας, Καστοριάς, Λιγνιτωρυχεία Σερβίων, 2008