ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


    Μελέτη Ουσιαστικότητας για χρηματοπιστωτικό οργανισμό, 2017

    Αναφορά εταιρικής υπευθυνότητας σύμφωνα με το GRI-G4 για χρηματοπιστωτικό οργανισμό, 2017