ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  • Μελέτη Ουσιαστικότητας για χρηματοπιστωτικό οργανισμό, 2017


  • Αναφορά εταιρικής υπευθυνότητας σύμφωνα με το GRI-G4 για χρηματοπιστωτικό οργανισμό, 2017