ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  • ΤΜΕ Λατομείου Μαρμάρων στη Θέση «Διονυσοβούνι» στο Διόνυσο Αττικής, 2018-2019

    


  • Γεωτεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης Λατομείου Μαρμάρων στη Θέση «Διονυσοβούνι» στο Διόνυσο Αττικής, 2018-2019 


  • Τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης Μεταλλείο Δομοκού, Στερεά Ελλάδα, 2014, 2018 

    


  • Τροποποίηση Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Λατομείου Αδρανών Υλικών στη Θέση Ξηρόρεμα Δ. Ασπροπύργου Αττικής, 2013

    


  • Τεχνική Έκθεση για τη Μεταφορά Μονάδας Ενέργειας στους Αγ. Θεοδώρους, Κορινθίας, 2013

     


  • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για τον Σχεδιασμό του Έργου Χρυσού Περάματος, Π.Ε. Έβρου, 2011-2012

     


  • Τεχνική Υποστήριξη για Εκμετάλλευση και επεξεργασία Χρυσού στα Χρυσωρυχεία του Krumovgrad, Βουλγαρία, 2010-2011

   


  • Φάκελος καταχώρησης στο REACH των σκωριών Σιδηρονικελίου από ηλεκτροκάμινα και μεταλλάκτες, 2010-2012