ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


 • Εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, Αττική (ΜΠΕ), 2020

 • Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Άγιος Νικόλαος, Π.Ε. Βιωτίας (ΜΠΕ), 2018

    


 • Τουριστική Επένδυση, Π.Ε. Κρήτη (ΜΠΕ), 2003-2005 & 2018-2019


 • Παραλλαγές Τμήματος Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, Π.Ε. Κοζάνης (ΠΠΕ, ΜΠΕ, ΜΠ), 2010 – 2011, 2017-2018

     


 • Συμμετοχή στο Έργο Χρυσού Περάματος (ΠΠΕ, ΜΠΕ), 2000, 2009, 2012 & 2017-2018

     


 • Επέκταση Υπόγειου Μεταλλείου, Π.Ε. Φωκίδας (ΜΠΕ), 2015-2018 

     


 • Ξενοδοχειακό Συγκρότημα (ΜΠΕ), Δ. Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, 2008-2009 & 2017  


 • Αποκατάσταση-Ανάπλαση Ανενεργού Λατομείου, Δ.Δ. Ευκαρπίας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΜΠΕ, ΜΠ), 2012-2013 & 2016-2017

        


 • Προσθήκη Κτηρίου Γραφείων, Δ. Αμαρουσίου, Αττική, (ΜΠΕ), 2016

    


 • Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, Σπάτα, Αττικής (ΜΠΕ), 2013-2016

     


 • Εμπορικό Κέντρο, Μαρούσι, Αττικής, (ΜΠΕ), 2006-2007 & 2011& 2013-2014


 • Ξενοδοχειακό Συγκρότημα, Κουκουναριές, Νήσος Σκιάθος, Π.Ε. Σποράδων, (ΜΠΕ) 2014-2017


 • Μεταλλείο Βωξίτη, Ρέμα Σκουντουλούς, Π.Ε. Φωκίδας, (ΜΠΕ), 2010

 • Ορυχεία Πτολεμαΐδας, Πτολεμαϊδα, Π.Ε. Κοζάνης, (ΜΠΕ), 2009-2010

    


 • Μεταλλεία Δυτικό και Ανατολικό Κοτρώνι, Ρεκαβέτσι, Σούρτζι και Κατσίκιζα, Π.Ε. Ευβοίας (ΜΠΕ),   2008-2009