ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  • Μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, 2015-2018


  • Μελέτη διαχείρισης υγρών αποβλήτων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Νότιο Τμήμα), Κοροπί, Αττική, 2010-2011

    


  • Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συγκροτήματος, Αμαρούσιον, Αττική, 2009-2010

     


  • Εκπόνηση Μελέτης για τη Μεταφορά της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη Διαχείριση των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας στο Εθνικό Δίκαιο και Εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών Διαχείρισής τους, 2009