ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  • Μελέτη Σκοπιμότητας Εκμετάλλευσης Σμύριδας Νάξου, 2017-2018

   

   


  • Προμελέτη Σκοπιμότητας Επιχειρηματικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη & Εκμετάλλευση Κοιτασμάτων Χρωμίτη περιοχής Γρεβενων-Κοζάνης, 2016

      


  • Μελέτη Ανάλυσης Κοινωνικού Κόστους Οφέλους Έργου Σαπών, Ροδόπη, 2011-2012

   


  • Έκθεση & Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης για τις Μεταλλευτικές Παραχωρήσεις εντός των μεταλλευτικών χώρων Φθιώτιδα, Αττική και Αιτολοακαρνανία, 2011