ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


  • Δέουσα Περιβαλλοντική και Κοινωνική Εκτίμηση και Αξιολόγηση με βάση διεθνή πρότυπα για έργα και δραστηριότητες πελατών Συστημικών Τραπεζών, 2017-σήμερα

   


  • Δέουσα Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση για την ανάπτυξη Τουριστικου  Συγκροτήματος, Μύκονος, Νότιο Αιγαίο, 2018

    


  • Δέουσα Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Τουριστικών Συγκροτημάτων στη Ρόδο και την Κρήτη, 2017

     

    


  • Δέουσα Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση για βιομηχανία παραγωγής στρωμάτων, Ξάνθη, Θράκη, 2013