Έτος
Κατηγορία

Παναγιώτης Ξανθόπουλος

Ο Παναγιώτης Ξανθόπουλος, συνεργάτης της ECHMES Ltd., είναι Μηχανικός Μεταλλείων -Μεταλλουργός Ε.Μ.Π με εξειδίκευση στις Μεταλλουργικές Διεργασίες, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, με σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Μελετών-Υπομνημάτων. Διαθέτει σημαντική εμπειρία  σε θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας, διαχείρισης αποβλήτων καθώς επίσης και στους Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης (GRI-Standards). Επίσης διαθέτει σημαντική εμπειρία στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων MS Project Manager, Berkley Madonna, HSC κ.ά.