Έτος
Κατηγορία

Μίνα Κάραλη

Η Μίνα Κάραλη είναι Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Ε.Μ.Π., M.Sc. «Περιβάλλον & Ανάπτυξη», Υποψήφια Διδάκτωρ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. με σημαντική εμπειρία σε εργαστηριακές αναλύσεις. Είναι σήμερα συνεργάτης της εταιρίας ECHMES, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, Περιβαλλοντικής διαχείρισης και αδειοδότησης, εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ, ΠΠΕ), Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Τεχνικών Μελετών, σχεδιασμού Συστημάτων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (monitoring). Έχει σημαντική εμπειρία στη χρήση των λογισμικών προγραμμάτων MS Windows 98/200/XP, MS Office 97/2000 (Word, Excel, Power Point and Access), κλπ. Έχει βραβευθεί με πολλές υποτροφίες και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ).