Έτος
Κατηγορία

Ελενα Πριμικήρη

Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας, Αρχιτέκτων Μηχανικός Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, MDesS, GSD Harvard University, M.Sc. PhD, TCAUP, University of Michigan, USA.

Η Έλενα Πριμικήρη διετέλεσε Διευθύντρια στο Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς, όπου εργάστηκε από το 2006 έως το 2016. Κύριο αντικείμενο της διεύθυνσης ήταν ο σχεδιασμός και η προώθηση καινοτόμων πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της στήριξης της Πράσινης Επιχειρηματικότητας. Κατά τη 10ετή εμπειρία της στη διεύθυνση αυτή και υπό την εποπτεία της, η διεύθυνση απέσπασε αρκετές διακρίσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε πολλά ευρωπαϊκά Έργα. Συνέθεσε και οργάνωσε ομάδα οικονομοτεχνικής αξιολόγησης, προσφέροντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε θέματα πράσινης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης σε περισσότερο από 2.000 επενδυτικά σχέδια. Ακαδημαϊκά, διαθέτει πλούσια διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας όπου κατείχε και θέση λέκτορα, ενώ συνεχίζει να είναι εισηγήτρια σε πλήθος διαλέξεων και ημερίδων με αντικείμενο τα περιβαλλοντικά θέματα.

Σήμερα είναι στέλεχος της Εταιρίας ECHMES ΕΠΕ , Υπεύθυνη σε θέματα βιωσιμότητας, ενώ παράλληλα εκτελεί χρέη προέδρου της Επενδυτικής Επιτροπής στο Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης από το 2015. Λειτουργεί ως εξωτερικός συνεργάτης σε πλήθος έργων σε συνεργασία με εξειδικευμένα προγράμματα και υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών (π.χ. UNEP-FI, ILO, etc.).