Έτος
Κατηγορία

Ιωάννης Χαλκίδης

Ο Ιωάννης Χαλκίδης είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πανεπιστημίου Φλωρεντίας, Ιταλίας, Εταίρος και Διαχειριστής στην Εταιρεία Συμβούλων ECHMES Ltd. Είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Τάξης Β΄ Κατηγόριας 6 για Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Μελετητικού Πτυχίου Τάξης Β΄ Κατηγόριας 7 για Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες. Διαθέτει εμπειρία μεγαλύτερη από 35 χρόνια σε θέματα Αρχιτεκτονικών μελετών : α) μελέτες  ανάπλασης  χωρών, β) ειδικές  κατασκευές, γ) μελέτες  αναπαλαιώσεων και δ) κατοικίες, καθώς και μελετών αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), του ΕΠΑΕ  ΠΕΙΡΑΙΑ (1988-2004), του ΣΧΟΠ ΠΕΙΡΑΙΑ (1990 – 1996) και του Τεχνικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).