Έτος
Κατηγορία

Θεόδωρος Αγαπητός

Είναι Διπλωματούχος της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και είναι κάτοχος Μ.Δ.Ε. (M.Sc.) στο «Περιβάλλον & Ανάπτυξη» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διαθέτει πέντε έτη επαγγελματικής εμπειρίας. Έχει συνεργαστεί μέχρι σήμερα με εταιρείες του ιδιωτικού & ευρύτερου δημοσίου τομέα με εξειδίκευση στις τοπογραφικές μελέτες, στα G.I.S. και σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Κατέχει μελετητικό πτυχίο Α Τάξης στις κατηγορίες των Υδραυλικών Έργων & Μελετών Τοπογραφίας. Διαθέτει διοικητική εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας Αττικής αλλά και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ομώνυμου Δήμου. Επιπλέον διατελεί μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Είναι άριστος γνώστης λογισμικών G.I.S. και C.A.D. Έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων σχετικά με τα G.I.S., την ηλεκτρονική σχεδίαση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ομιλεί άριστα την Αγγλική γλώσσα.