Αξιοποίηση διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Αξιοποίηση διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά (ΕΝ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ)» της εταιρείας DIMAND A.E. Στόχος του Έργου είναι η αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Πύργου Πειραιά μετά από άνω των 35 ετών αδράνεια. Το συνολικό συγκρότημα θα είναι υψηλών προδιαγραφών καθιστώντας το σύνολο του κτιρίου […]