Παρουσίαση ECHMES στο 5th Greek Raw Materials Community Dialogue, 8 & 9 Δεκεμβρίου 2020

 Η ECHMES Ltd συμμετέχει με την παρουσίαση με τίτλο “Best practices in extractive waste management” της διοργάνωσης  EIT RawMaterials: 5th Greek Raw Materials Community Dialogue. Η συνάντηση αφορά τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες και διοργανώνεται φέτος σε ψηφιακή μορφή στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2020, με θέμα τη «Κυκλική Οικονομία και Τομέας των ΟΠΥ».  Η διοργάνωση πλαισιώνει και το τεχνικό workshop με θέμα […]

Νέα ΚΥΑ για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/2020). Με τη νέα ΚΥΑ εκσυγχρονίζονται τα κριτήρια περιβαλλοντικής κατάταξης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα καταργούνται οι Αποφάσεις κατάταξης των εν λόγω δραστηριοτήτων σε βαθμούς όχλησης. Κάθε αναφορά πλέον στην κείμενη νομοθεσία σε Υψηλή, Μέση και Χαμηλή όχληση νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες Α1, Α2 και […]

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, συναντήθηκε σήμερα με το ανάδοχο μελετητικό σχήμα, στο οποίο συμμετέχει η Εταιρίας μας ECHMES, που θα εκπονήσει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, καθώς και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο Υπουργός ενημερώθηκε για τη διαδικασία εκπόνησης της μελέτης και το χρονοδιάγραμμα, προκειμένου η χώρα […]

Η ECHMES ως Project Partner στο EIT Raw Materials

Η εταιρεία ECHMES συμμετέχει από το 2019 ως Project Partner στο EIT Raw Materials, που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται από το European Institute of Innovation and Technology (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας), με στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας, της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης χρήσης των Ορυκτών πρώτων υλών. ReviRIS. Revitalising Post-Mining Regions: Problems and Potential in […]

Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 5 Ιουλίου 2018 το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), ένα καινοτόμο επιχειρησιακό εργαλείο της περιβαλλοντικής πολιτικής. Σκοπός του είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, του χρόνου και του κόστους των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων μέσα από διαφανείς διαδικασίες. Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ εμπεριέχει το […]

Λατομικός Νόμος

Εκδόθηκε νέος Λατομικός Νόμος 4512/2018  (Α´ 5/17.01.2018) σύμφωνα με τον οποίο ορίζονται τα αρθρα για την έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις. Δείτε εδώ το έντυπο