Έτος
Κατηγορία

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SMART BUILDINGS

Στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον Κλάδο των Κατασκευών και Υλικών» μέλος της ομάδας μας συμμετείχε  στο πρόγραμμα με τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SMART BUILDINGS” με στόχο την  απόκτηση γνώσεων για τη σύγχρονη μεθοδολογία Προσομοίωσης Κτιριακής Πληροφορίας – ΒΙΜ για την «έξυπνη» διαχείριση κατασκευών και την απόκτηση του απαραίτητου τεχνικού και πρακτικού υπόβαθρου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση – εγκατάσταση των “έξυπνων” συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Η Πράξη ολοκληρώθηκε με Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024.