Έτος
Κατηγορία

Παρουσίαση ECHMES στο 5th Greek Raw Materials Community Dialogue, 8 & 9 Δεκεμβρίου 2020

 Η ECHMES Ltd συμμετέχει με την παρουσίαση με τίτλο “Best practices in extractive waste management” της διοργάνωσης  EIT RawMaterials: 5th Greek Raw Materials Community Dialogue. Η συνάντηση αφορά τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες και διοργανώνεται φέτος σε ψηφιακή μορφή στις και 9 Δεκεμβρίου 2020, με θέμα τη «Κυκλική Οικονομία και Τομέας των ΟΠΥ».  Η διοργάνωση πλαισιώνει και το τεχνικό workshop με θέμα «Διαχείριση & Χαρακτηρισμός Εξορυκτικών Αποβλήτων».