Έτος
Κατηγορία

Νέα ΚΥΑ για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15 (ΦΕΚ 3833/Β/2020). Με τη νέα ΚΥΑ εκσυγχρονίζονται τα κριτήρια περιβαλλοντικής κατάταξης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα καταργούνται οι Αποφάσεις κατάταξης των εν λόγω δραστηριοτήτων σε βαθμούς όχλησης. Κάθε αναφορά πλέον στην κείμενη νομοθεσία σε Υψηλή, Μέση και Χαμηλή όχληση νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β αντίστοιχα της περιβαλλοντικής κατάταξης.

Δείτε εδώ το έντυπο