Έτος
Κατηγορία

Αξιοποίηση διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Αξιοποίηση διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά (ΕΝ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ)» της εταιρείας DIMAND A.E.

Στόχος του Έργου είναι η αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Πύργου Πειραιά μετά από άνω των 35 ετών αδράνεια. Το συνολικό συγκρότημα θα είναι υψηλών προδιαγραφών καθιστώντας το σύνολο του κτιρίου μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα και ιδιαίτερα για το κέντρο του Πειραιά. Με τη λειτουργία του προτεινόμενου Έργου αναβαθμίζονται συνολικά οι υποδομές και η αξία της περιοχής που το φιλοξενεί, ενισχύεται η επιχειρηματικότητα και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.