Σχεδιασμός Έργων Αντιρρύπανσης και Απορρύπανσης στη Βιομηχανία

Σχεδιασμός Έργων Αντιρρύπανσης και Απορρύπανσης στη Βιομηχανία

Η ECHMES Ltd., με την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία των στελεχών της υποστηρίζει συμβουλευτικά – μελετητικά τη Βιομηχανία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των αναγκών της σε θέματα που αφορούν τη βιομηχανική παραγωγή, την εφαρμογή και την ανάπτυξη αντιρρυπαντικών τεχνολογιών. 


Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ECHMES Ltd. στον ως άνω τομέα είναι: • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Χημικών και Αντιρρυπαντικών Διεργασιών 
• Περιβαλλοντικές Μελέτες Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 
• Μελέτες Διαχείρισης, Επεξεργασίας και Διάθεσης Στερεών & Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων 
• Μελέτες Περιβαλλοντικής Διερεύνησης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 
• Μελέτες Επικινδυνότητας Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 
• Μελέτες Αποκατάστασης Βιομηχανικών Περιοχών 
• Συστήματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης