Έργα
Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα η ECHMES Ltd. και τα στελέχη της έχουν συμμετάσχει ενεργά σε πληθώρα έργων και οι υπηρεσίες που παρέχει επικεντρώνονται στα παρακάτω αντικείμενα:


· Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Περιβαλλοντική Διαχείριση
· Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
· Διαχείριση Υδατικών Πόρων
· Βιώσιμη Αξιοποίηση Ορυκτών Πρώτων Υλών
· Σχεδιασμός Έργων Αντιρρύπανσης και Απορρύπανσης στη Βιομηχανία
· Αρχιτεκτονικές Μελέτες
· Χωροταξικός Σχεδιασμός
· Εφαρμογές Γεωπληροφορικής
· Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
· Διαχείριση Έργου
· Ερευνητική Δραστηριότητα
· Εμπορική Δραστηριότητα