Ερευνητική Δραστηριότητα

Ερευνητική Δραστηριότητα

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η ECHMES Ltd. συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, στο πλαίσιο υλοποίησης Ερευνητικών Προγραμμάτων στους τομείς εξειδίκευσης και δραστηριότητάς της.